ويژگي های مدرسه مجازی

ويژگي های مدرسه مجازی

مدرسه مجازی دارای ویژگی های خاصی است که در مقایسه با مدرسه های سنتی تفاوت هایی دارد.

از جمله:
مدرسه مجازی به مکان محدود نمی شود.
– آموزش، فعالانه انجام می شود بدون آنکه معلم و دانش آموز همدیگر را ببیند.
– والدین می توانند بر آموزش فرزندان خود نظارت داشته باشند و مرتب از پیشرفت آن ها آگاهی یابند.
– هر دانش آموزی می تواند با شناخت علایق و استعدادهای خود، متناسب با آن ها از آموزش های این مدارس بهره گیرد.
– معلم می تواند تکالیف هر دانش آموز را به تفکیک اعلام کند. تکالیف انجام شده را ببیند و نمره دهد، به دانش آموز توصیه های لازم را بکند و به والدین از میزان پیشرفت فرزندان گزارش دهد.
– کتاب به صورت دیجیتالی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و او می تواند آن را در حافظه دراز مدت خود ذخیره کند. بنابراین چاپ مطالب، کتاب، تکالیف و پاسخ آن ها لزومی ندارد.

هدف از ايجاد مدرسه مجازي
آموزش گسترده و با كيفيت براي تمام دانش آموزان كشور
همسان سازي آموزشي به خصوص نقاط محروم
كم كردن هزينه سرانه آموزشي كشور
افزايش انگيزه براي يادگيري و جذب دانش آموزان
مزاياي مدرسه مجازي
عدم محدوديت زماني و مكاني
افزايش خود كنترلي و مسئوليت پذيري براي آموزش
يادگيري طوريكه فرآيند آموزش براي دانش آموز سرگرم كننده و دلنشين باشد
استفاده مفيد از رايانه و اينترنت در خانه ها
صرفه جويي در اتلاف وقت
استفاده از قابليت تكرار كه بزرگترين برتري مدرسه مجازي است

صرفه جويي در هزينه ها


Last modified: Wednesday, 14 Esfand 1398, 12:18 AM